Công tác Đánh giá ngoài về Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Tiểu Học Lâm Quang Thự

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin Giáo dục

Công tác Đánh giá ngoài về Kiểm định chất lượng giáo dục

Chủ nhật - 29/10/2017 07:33
Công tác Đánh giá ngoài về Kiểm định chất lượng giáo dục

Công tác Đánh giá ngoài về Kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trong hai ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2017, Trường Tiểu học Lâm Quang Thự đón đoàn ĐGN của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng về Kiểm định chất lượng giáo dục
         Từ năm học 2012-2013, Trường Tiểu học Lâm Quang thự đã thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục với mục đích giúp nhà trường xác định đúng mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đồng thời thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường. Công tác kiểm định đã được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo các nguyên tắc kiểm định và tính thực tiễn. 
         Năm học 2017-2018, nhà trường được Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng đánh giá ngoài về KĐCL. Đoàn ĐGN đã tiến hành đánh giá các tiêu chuẩn trên cơ sở báo cáo, minh chứng, và kiểm tra thực tế theo từng tiêu chí cụ thể.

        Cô giáo Lê Thị Bích Liên- Hiệu trường nhà trường đã báo cáo sơ lược về tình hình phát triển nhà trường và quá trình tự đánh giá của trường Tiểu học Lâm Quang Thự
       
       Trường Tiểu học Hoà Phong được thành lập ngày 20 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 13/QĐ-GD&ĐT/TC  của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và được đổi tên thành trường Tiểu học Lâm Quang Thự vào ngày 03 tháng 11 năm 2009 theo Quyết định số 2552/QĐ-UBND/HV của UBND huyện Hòa Vang, Quyết định số 378/QĐ-UBND/HV ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân huyện Hoà Vang về việc thành lập lại Trường Tiểu học Lâm Quang Thự. Lúc đầu mới thành lập, trường gặp nhiều khó khăn về đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học rất thiếu thốn. Trước thực trạng đó, xác định những điểm mạnh, khắc phục khó khăn nhà trường tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) nhà trường đã từng bước xây dựng trường ngày càng vững mạnh hơn, với kế hoạch phối hợp thực hiện rõ ràng, nội bộ thống nhất, đoàn kết. Trong thời gian 19 năm, từ một trường mới chia tách còn nhiều khó khăn đã vươn lên đạt trường Tiên tiến trong nhiều năm liền.
      Trong quá trình phấn đấu và phát triển, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên miệt mài vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết đồng lòng, không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua: Từ năm học 2011-2012 đến nay trường có 1 giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia đang đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 27 lượt giáo cán bộ giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua và 12 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Hằng năm có trên 35 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường có đề tài sáng kiến được xếp loại.
      Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng học sinh được nâng lên qua từng năm. Cuối năm học 2016-2017 có tỷ lệ lên lớp của học học sinh đạt 99,1%. Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến bình quân đạt trên 70%;100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, hiệu quả đào tạo sau 5 năm đạt 98%. Có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp huyện và thành phố. Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng được trường quan tâm đúng mức, nhiều học sinh đạt giải trong các hội thi các cấp. Cụ thể năm học 2012-2013 đạt 10 giải cấp Thành phố và 33 giải cấp huyện, năm học 2013-2014 đạt 18 giải cấp Thành phố và 19 giải cấp huyện,  năm học 2014-2015 đạt 19 giải cấp Thành phố và 24 giải cấp huyện, năm học 2015-2016 đạt 10 giải cấp Thành phố và 69 giải cấp huyện, năm học 2016-2017 đạt 10 giải thành phố và 67 giải cấp huyện.
      Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Nhà trường có đủ số phòng học và một số phòng chức năng theo quy định. Trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện làm việc cho các bộ phận, các lớp học phục vụ tốt hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh.
      Để ghi nhận thành tích trên nhiều năm nhà trường được UBND huyện khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND thành phố tặng giấy khen tập thể Lao đông xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.
      Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường theo mục tiêu đề ra và trước yêu cầu của cộng đồng, nhà trường xem công tác TĐG là khâu quan trọng trong việc lập kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục. TĐG là điều kiện giúp trường rà soát, xem xét, kiểm tra, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện đáp ứng từng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do BGD&ĐT ban hành, nhằm để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và xét trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo từng cấp độ.

















          Để thực hiện tốt khâu TĐG, nhà trường triển khai thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của ngành như: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục; công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của BGDĐT về việc hướng dẫn TĐG và đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục.
Để triển khai đúng quy trình tự đánh giá, trường thành lập Hội đồng TĐG gồm 13 thành viên, có đại diện cấp ủy chi bộ, BGH, các ban, đoàn thể và một số giáo viên có năng lực, HT làm chủ tịch hội đồng. HĐTĐG cử nhóm thư ký (gồm 5 người) và 5 nhóm công tác để triển khai công tác TĐG giá theo từng tiêu chuẩn.
Trường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đến tất cả CBGVNV trong đơn vị và các thành viên trong HĐTĐG; đồng thời tập huấn công tác TĐG cho các nhóm công tác. Chủ tịch HĐTĐG giao công việc cụ thể cho từng nhóm công tác. Tất cả các nhóm trong HĐTĐG có sự phối hợp, cộng tác tốt trong việc thu thập, xử lý, phân loại thông tin, minh chứng, đảm bảo yêu cầu:
        - Chỉ ra khách quan, trung thực về thực trạng của nhà trường;
        - Đảm bảo công khai, minh bạch;
       - Thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chính xác.
       Sau khi phân tích, kiểm tra độ tin cậy, xác định tính chính xác, mức độ phù hợp với yêu cầu của từng chỉ số trong tiêu chí, các nhóm công tác đã chọn được 143 minh chứng có nội hàm phù hợp yêu cầu các tiêu chí tương ứng trong từng tiêu chuẩn kiểm định. Dựa vào thông tin, minh chứng được chọn lọc, các nhóm tiêu chuẩn lập các phiếu đánh giá từng tiêu chí. Sau đó dưới sự chỉ đạo của HĐTĐG, nhóm thư ký đã tổng hợp và viết Báo cáo TĐG chính thức.
Để báo cáo TĐG đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, HĐTĐG tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu bằng phương pháp khảo sát thực tế tất cả các mặt hoạt động của nhà trường liên quan đến nội dung của tiêu chí; lấy minh chứng từ các loại hồ sơ, văn bản, thực tế, so sánh đối chiếu và phân tích các dữ liệu có liên quan. Trong quá trình TĐG, HĐTĐG sử dụng công cụ khác như: Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/11/2013 của BGDĐT về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học làm cơ sở cho việc tiến hành TĐG chất lượng giáo dục trường trường. Ngoài ra nhà trường còn sử dụng máy vi tính, máy in, trang thông tin nội bộ, mạng internet… để khai thác thông tin và viết báo cáo TĐG.
          Báo cáo TĐG được trình bày theo 5 tiêu chuẩn và 28 tiêu chí. Trong mỗi tiêu chí nêu điểm mạnh, điểm yếu. Trên cơ sở TĐG, HĐTĐG đưa ra kế hoạch cải tiển chất lượng cụ thể để khắc phục những tồn tại, xây dựng kế hoạch hành động theo mốc thời gian cụ thể và ưu tiên cho từng lĩnh vực nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian đến..
         Kết quả tự đánh giá khi trình hồ sơ:
- Về chỉ số:
+ Tổng số các chỉ số đạt:   80           tỷ lệ:   95,2 %
+ Các chỉ số không đạt: 4  tỷ lệ: 4,8  %     
- Về tiêu chí:
+ Tổng số các tiêu chí đạt: 24 , tỷ lệ: 85,7 %
+ Các tiêu chí không đạt: 4,  tỷ lệ 14,3 %;
          Căn cứ Điều 31 của Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của BGDĐT ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, Trường Tiểu học Lâm Quang Thự đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, song do ảnh hưởng bới tiêu chí 2, tiêu chuẩn 1 về 3 lớp có số lượng học sinh trên 1 lớp vượt quy định (trên 35 học sinh) nên trường chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.
          Đoàn ĐGN đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá với kế hoạch cụ thể, khoa học, nghiêm túc. Những thành viên trong Ban KĐCL của nhà trường đã phối hợp cungcấp minh chứng, giải trình những nội dung liên quan đến từng minh chứng, tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể.







          Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và khách quan, kế hoạch ĐGN của trường TH Lâm Quang Thự đã hoàn thành đúng thời gian.



Tác giả bài viết: Phương Thúy

Nguồn tin: Nhà trường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn