Danh sách giáo viên đề nghị xét tặng danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ - Trường Tiểu Học Lâm Quang Thự

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin Giáo dục

Danh sách giáo viên đề nghị xét tặng danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Thứ ba - 11/10/2016 19:23
Căn cứ quy định của Nghị định Số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Căn cứ theo Công văn hướng dẫn số 2919/ SGD ĐT-VP của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng ngày 17 tháng 8 năm 2016 về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.lần thứ 14 năm 2017, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú trường Tiểu học Lâm Quang Thự đề nghị danh sách sau:
     Danh sách đề nghị gồm có 01 người: Cô giáo Huỳnh Thị Phương Thúy, Sinh ngày 23-3 -1969. Chức vụ: GIáo viên- Tổ trưởng CM
                                     TÓM TẮT THÀNH TÍCH :
- 19 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
- 19 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện
- 3 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia
- 3 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- 5 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
- 5 lần được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng
- 6 lần được tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
- 3 lần được tặng giấy khen của Công đoàn Giáo dục thành phố Đà Nẵng
- Được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng danh hiệu Công chức viên chức tiêu biểu xuất sắc năm 2012
- 3 lần được tặng giấy khen của UBND huyện Hòa Vang
- 4 lần được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang
- 11 lần được tặng Giấy khen của Công đoàn GD huyện Hòa Vang
- 20 lần được tặng giấy khen của Hiệu trưởng trường Tiểu học Lâm Quang Thự 
- Đạt giải Nhất cuộc thi Thiết kế Bài giảng điện tử cấp thành phố năm 2009
- Đạt giải Nhất cuộc thi Thiết kế Bài giảng E-learning cấp thành phố năm 2015
- Đạt giải Xuất sắc Hội thi Tuyên truyền viên về Tư tưởng HCM do Công đoàn Giáo dục huyện Hòa Vang tổ chức năm 2004
- Đạt giải Xuất sắc phần thi Thuyết trình do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức  năm 2006.
- Đạt giải Nhất Hội thi Nấu ăn do Công đoàn GD huyện Hòa Vang tổ chức năm 2004, giải Nhất Hội thi Gia đình điểm 10 do Hội LHPN huyện Hòa Vang tổ chức năm 2009, Giải Ba Hội thi Nấu ăn do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức năm 2007, Giải Nhì Hội thi Gia đình điểm 10 do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức năm 2009; giải Ba hội thi Gia đình điểm 10 do Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức năm 2010; Giải Nhất Hội thi trưng bày trái cây do Công đoàn Giáo dục huyện Hòa Vang tổ chức năm 2010; Giải Ba Hội thi Khiêu vũ do Công đoàn Giáo dục huyện Hòa Vang tổ chức năm 2014.
- Có 16  đề tài SKKN được công nhận cấp huyện, 4 đề tài Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại Khá cấp thành phố
- Biên kịch và dàn dựng tập luyện cho HS tham gia Hội thi Em hát dân ca huyện Hòa Vang đạt giải 8 giải Nhất,1 giải Nhì. 3 lần liên tục đạt giải Nhất toàn đoàn: 2012, 2013, 2015
- Dàn dựng và tập luyện văn nghệ cho HS đạt Giải Nhất Tiếng hát Hoa phượng Đỏ do Huyện Đoàn tổ chức năm 2012; giải Nhất Tiếng Hát Măng Non do Thành Đoàn tổ chức năm 2012; giải Nhất Văn nghệ Ngày hội HSTH cấp thành phố năm 2012; 2 giải Nhất và 1 giải Ba Nhịp điệu tuổi thơ năm 2013; Giải Nhì Văn nghệ Ngày hội HSTH cấp thành phố năm 2015 và giải Nhì năm 2016.
- Phụ trách Tổ CM : 12 lần đạt danh hiệu Tổ Lao động Tiên tiến
- Bồi dưỡng HS tham gia các Hội thi HS giỏi, giao lưu Ngày Hội HSTH cấp thành phố đạt nhiều giải cao.


                                                           BIÊN BẢN LẤY PHIẾU TÍN NHIẸM

 
            UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM QUANG THỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    Hòa Vang, ngày 10 tháng 9 năm 2016
 
                                                          BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
                    Về việc lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu"Nhà giáo Ưu tú"  năm 2017
 
        Chúng tôi được Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Lâm Quang Thự nhất trí cử vào Ban kiểm phiếu để tổ chức kiểm phiếu về việc lấy phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" cho cô giáo Huỳnh Thị Phương Thúy năm 2017, gồm 03 thành viên:
1.     Ông Nguyễn Thống: Giáo viên Văn hóa - Trưởng ban
2.     Ông Tán Ô Xê: Giáo viên Văn hóa -  Phó Trưởng ban
3.     Bà Nguyễn Thị Kiều Anh: Tổng phụ trách Đội - Thư ký.
 Ban bầu cử chúng tôi phổ biến việc ghi phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng  danh hiệu Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thị Phương Thúy, tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định và nhất trí lập biên bản như sau:
-  Kết quả kiểm phiếu:
          + Số lượng phiếu phát ra: 54 phiếu
          + Số phiếu thu vào:54 phiếu
          + Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu
          + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.
- Kết quả tín nhiệm: 50/53 phiếu đồng ý. Tỉ lệ: 94,3%.
         Căn cứ Nghị định số:27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015, quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" thì tỉ lệ phiếu đạt trên 80% là đủ chuẩn.
Cô giáo Huỳnh Thị Phương Thúy đạt 94,3% số phiếu tín nhiệm. Kính đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" của trường tiếp tục hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận "Nhà giáo Ưu tú" năm 2017 theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.
Biên bản được lập thành 02 bản, lưu vào hồ sơ lưu trữ 01 bản và gửi lên Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" của trường 01 bản.
Biên bản lập tại Hội trường Trường Tiểu học Lâm Quang Thự hồi 09 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2016./.                                                                      
   XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG                            TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
 
 
 
 
                                                                                                    Nguyễn Thống

Tác giả bài viết: Ban Giám Hiệu

Nguồn tin: Nhà trường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn