Kế hoạch về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2014-2015 - Trường Tiểu Học Lâm Quang Thự

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin Giáo dục

Kế hoạch về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2014-2015

Thứ năm - 06/11/2014 08:46
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM QUANG THỰ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số:        /KH-THLQT                                Hòa Phong, ngày 20  tháng 9  năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
                              Về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường
                                                         Năm học: 2014-2015

 
 
 

            Thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
       Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị CBCC-VC-NLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2014 của trường; Nhằm để chọn đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp trường dự thi cấp Huyện năm học: 2014-2015; Trường Tiểu học Lâm Quang Thự triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên Dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích
- Lập thành tích chào mừng 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014) và các ngày lễ lớn trong năm.
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên Dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
- Hội thi là cơ sở để xét chọn giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và xét chọn các danh hiệu thi đua cuối năm học.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. Đối tượng và điều kiện dự thi
1. Đối tượng: là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở trường Tiểu học Lâm Quang Thự.
2. Điều kiện đăng kí dự thi
- Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải được tổ chuyên môn giới thiệu và đề cử.
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (được viết thành báo cáo và đã được Hội đồng Khoa học nhà trường công nhận và xếp loại tốt trở lên tại thời điểm đăng kí hoặc được bảo lưu từ năm học trước) đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh;
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học; được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao; được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp Tiểu học.
III. Nội dung và hình thức thi
1. Nội dung
a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong năm học 2013-2014.
        b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục cấp Tiểu học, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực), bao gồm:
- Chương III – Chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục, Chương IV - Giáo viên của Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT)
- Công văn 1386-GDĐT ngày 7/11/1998 về việc Hướng dẫn việc rèn luyện kỹ năng và thói quen “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”
- Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo Quyết định số 14/2007/QQĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2012 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học;  Tài liệu Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.
- Thông tư 30/2014-TT/BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 quy định về đánh gia học sinh tiểu học.
 c) Thực hành giảng dạy 1 tiết (tự chọn) trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.
d) Kiểm tra Hồ sơ sổ sách,
3. Hình thức
a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
       b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết bằng bằng hình thức trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu hỏi (20 điểm), thời gian làm bài: 60 phút. (Thi lý thuyết)
        c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 04 ngày trước thời điểm thi giảng. Giáo viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy.
IV. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi
1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 15/10/2014 đến ngày 14/11/2014.
- Giáo viên tham gia 4 phần thi:
+ Phần thi Lí thuyết (bài thi kiểm tra năng lực): dự kiến tổ chức vào ngày 25/10/2014.
+ Phần thi Thực hành giảng dạy: dự kiến tổ chức từ ngày 15/10/2014 đến  30/11/2014.
+ Chấm SKKN (ngày 10/11/2014)
+ Chấm Hồ sơ sổ sách (ngày 06/11/2014)
2. Địa điểm: Tại trường TH Lâm Quang Thự.
V. Hồ sơ dự thi
          Tổ lập danh sách gửi về Bộ phận chuyên môn (Cô: Lê Thị Ảnh nhận) trước ngày 10/10/2014.
V. Khen thưởng
    Cơ cấu giải:    01 giải Nhất: 500.000đ/giải
                           02 giải Nhì  : 400.000đ/giải
                           03 giải Ba    : 300.000đ/giải
                           04 giải KK   : 200.000đ/ giải
          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-1015 của trường Tiểu học Lâm Quang Thự. Mọi thắc mắc cần phản hồi về bộ phận chuyên môn trường./.

 
Nơi nhận:                                                                    
- Lãnh đạo trường;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT.

   HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
 
                  Ông Văn Sơn                 
 

Tác giả bài viết: Thu Ngân

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn