Khung thời gian năm học 2012 – 2013 - Trường Tiểu Học Lâm Quang Thự

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin Giáo dục

Khung thời gian năm học 2012 – 2013

Thứ năm - 29/08/2013 21:18
Khung thời gian năm học 2012 – 2013 trường TH Lâm Quang Thự

Khung thời gian năm học 2012 – 2013 trường TH Lâm Quang Thự

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TH LÂM QUANG THỰ
                ```````````
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 ````````````````````````
Số:         /KH-THLQT
 
Hòa Phong, ngày     tháng 8 năm  2013
 
KẾ HOẠCH
Thời gian năm học 2012 – 2013
_____________________________
 
 Thực hiện Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện công văn số 320/PGDĐT–TH ngày 08/8/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Quy định kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 cấp tiểu học, trường Tiểu học Lâm Quang Thự xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thời gian năm học 2013-2014 với nội dung cụ thể như sau:

I. Kế hoạch thời gian năm học:

1. Từ ngày 01/8/2013 đến 14/8/2013 
Cán bộ, giáo viên tập trung Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị CSVC, phân công chuyên môn, biên chế lớp, vệ sinh trường lớp; phụ đạo học sinh, tổ chức kiểm tra lên lớp, chuẩn bị cho ngày tựu trường

2. Ngày tựu trường: Thứ Năm, ngày 15/8/2013                     
Tập trung học sinh, biên chế theo lớp, ổn định tổ chức, học tập nội quy, hướng dẫn học sinh ôn tập, chuẩn bị tuần học đầu tiên.

3. Ngày khai giảng và bế giảng
Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2013 và bế giảng năm học chậm nhất vào ngày 31/5/2013.

4. Học kì I
Bắt đầu học chính thức từ Thứ Hai, ngày 19/8/2013
Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 28/12/2013: gồm 18 tuần thực học, 1 tuần dự trữ để hoàn thành chương trình học kỳ I.
Ôn tập GKI và Kiểm tra GKI - Tuần 10: Từ ngày 21/10/2013 – 26/10/2013
Ôn tập CKI và Kiểm tra CKI - Tuần 18: Từ ngày 16/12/2013 - 21/12/2013
Tuần lễ từ ngày 23/12/2013 đến 28/12/2013: Hoàn tất chương trình học kì I; nghỉ cuối học kì I  2 ngày: 27 và 28/12/2012

5. Học kì II
Từ ngày 30/12/2013 đến hết ngày 17/5/2014: Gồm 17 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết. ( Nghỉ Tết từ 27/01/2014 – 08/02/2014)
Ôn tập GKII & Kiểm tra GKII - Tuần 27: Từ ngày 10/3/2014 - 15/3/2014
Ôn tập & Kiểm tra CKII           - Tuần 35: Từ ngày 05/4/2014 - 10/5/2014
Tuần lễ Từ ngày 13/5/2014 - 18/5/2014: Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập; xét Hoàn thành chương trình Tiểu học.
Tuần lễ Từ ngày 19/5/2014 - 25/5/2014: Tổng kết, bế giảng năm học, tuyên dương, khen thưởng.

6. Thời gian nghỉ hè của giáo viên: 02 tháng

II. Thời gian ra vào lớp

Sáng Sinh hoạt đầu giờ 7 giờ 15 đến 7 giờ 30
Tiết 1 7 giờ 30 đến 8 giờ 05
Tiết 2 8 giờ 10 đến 8 giờ 45
Ra chơi 8 giờ 45 đến 9 giờ 15
Tiết 3 9 giờ 15 đến 9 giờ 50
Tiết 4 9 giờ 55 đến 10 giờ 30
Chiều Sinh hoạt đầu giờ 13 giờ 45 đến 14 giờ 00
Tiết 1 14 giờ 00 đến 14 giờ 35
Tiết 2 14 giờ 45 đến 15 giờ 20
Ra chơi 15 giờ 20 đến 15 giờ 50
Tiết 3 15 giờ 50 đến 16 giờ 25
 
* Nhân viên văn phòng thực hiện theo chế độ làm việc 40 giờ/ tuần
- Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
- Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. 
Trên đây là kế hoạch thực hiện thời gian năm học 2013-2014 của trường Tiểu học Lâm Quang Thự, đề nghị CB- GV-NV thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:                                                                          
-          PGD-ĐT H.Hòa Vang < để báo cáo>;
-          CB-GV-NV < để thực hiện>;
-          Lưu VT. 
 
   HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn