thông báo

Thời gian đại hội Liên Đội tổ chức vào ngày 10/10/2013
 Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Đồng Đội huyện Hòa Vang, được sự cho phép của BGH nhà trường, Trường TH Lâm Quang Thự tiến hành tổ chức đại Liên Đội nhiệm kỳ 2013 - 2014 vào ngày 10/10/2013. Các Chi đội cử đại biểu tham dự đại hội đúng thời gian quy định.