Quang Trung Đại phá quân Thanh

Quang Trung Đại phá quân Thanh
Lịch sử: Quang Trung đại phá quân Thanh
 
 

Tác giả bài viết: Tán Ô Xê