Chuyện đương thời - Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học 25/10/2014 - VIDEO CLIP - Trường Tiểu Học Lâm Quang Thự

TRANG CHỦ » VIDEO CLIP » Giáo dục » Chuyện đương thời - Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học 25/10/2014

Chuyện đương thời - Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học 25/10/2014
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 2865
Thích: 3
Không thích: 1
VTV1- Chuyện đương thời - Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học 25/10/2014
Tọa đàm về đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo