CÔ GIÁO LÊ THỊ BíCH LIÊN- Hiệu trưởng nhà trường- ĐỌC DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017 - VIDEO CLIP - Trường Tiểu Học Lâm Quang Thự

TRANG CHỦ » VIDEO CLIP » Giáo dục » CÔ GIÁO LÊ THỊ BíCH LIÊN- Hiệu trưởng nhà trường- ĐỌC DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

CÔ GIÁO LÊ THỊ BíCH LIÊN- Hiệu trưởng nhà trường- ĐỌC DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1770
Thích: 22
Không thích: 61
Cô giáo Lê Thị Bích Liên - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường