THẦY ÔNG VĂN SƠN – HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC NĂM HỌC MỚI 2015 – 2016 - VIDEO CLIP - Trường Tiểu Học Lâm Quang Thự

TRANG CHỦ » VIDEO CLIP » Giáo dục » THẦY ÔNG VĂN SƠN – HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC NĂM HỌC MỚI 2015 – 2016

THẦY ÔNG VĂN SƠN – HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC NĂM HỌC MỚI 2015 – 2016
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 4525
Thích: 69
Không thích: 11
Thầy giáo Ông Văn Sơn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc năm học mới 2015 – 2016 và đánh trống khai trường.